Groep: Noord-Holland

Vooruitblik

Nieuwe plannen 2013-2018

Enkele enthousiaste imkers hebben vanaf mei 2012 een nieuw bestuur van NBV groep Noord-Holland gevormd. Tot 2018 zullen we nieuwe plannen ontwikkelen in de regio. Deze plannen zijn direct op de website zichtbaar. Niet meer als een document, maar in de vorm van een levendig digitaal platform vol actuele informatie. Startpunt voor dit platform was een inventarisatie onder de afdelingen middels een enquête. De opbrengst van de enquête is verwerkt en komende periode zullen we werk maken van de volgende, immer terugkerende thema’s of speerpunten.

Kennis

Over theorie en praktijk van onze geliefde onderwerpen bijen, bijenteelt, materiaal en gereedschap, groenbeheer, bijenhouden en alles wat daarmee samenhangt. Kennisvergroting en professionalisering van ervaren imkers, maar ook kennisdeling richting kinderen, jongeren, geïnteresseerden en beginnend imkers. Wij gaan via kennis naar kunde en kunst door onder andere studiedagen, thema-avonden, cursussen, tentoonstellingen en open dagen.

Activiteiten

Een mooie opgave voor Groep Noord-Holland is het realiseren van afstemming en coördinatie van afdelingsactiviteiten. Zodat er een evenwichtig aanbod ontstaat, dat tegemoet komt aan de vraag en behoefte van belangstellenden. Met als doel kennisverspreiding en bevorderen van samenwerking, uitvindingen, plezier en ontspanning. Door publicatie op website en in andere media. En een beetje voor de handel, want met name leken komen toch vooral op de honing af…. .

Communicatie

Natuurlijk voorlichting. Over bijen, bijenhouden, bijengezondheidsbevordering, drachtplanten, diversiteit en leefomgeving. Met belanghebbenden als kwekers, tuinders, fruittelers, boeren, overheden, natuurorganisaties, onderwijsinstellingen en ook voor het werven van nieuwe leden. Om aandacht te vragen voor de problemen en oplossingen waar imkers tegenaan lopen. Communicatie binnen de NBV, om de organisatie simpel en soepel te laten lopen. Als waren we zelf een bijenvolkje!

Organisatie

Groep Noord-Holland regelt zaken in de regio als intermediair tussen Afdelingen en Hoofdbestuur van de NBV. Door en voor veelal onbezoldigde vrijwilligers, die van bijen houden en zelf met bijen werken. De groepsbestuurders kunnen ondersteunen bij afdelingszaken en eraan bijdragen dat afdelingsbestuurders hun verenigingen aardig kunnen leiden. Voor organisatorische oplossingen en met juridische kennis over onder meer geschillen-, verzekerings- en aansprakelijkheidsvraagstukken.

Contactgegevens

secretaris Groep Noord-Holland
Annemieke Timmerman
telefoon 06 1098 1271
a-timmerman@hetnet.nl