Groep: Noord-Holland

Terugblik

Resultaten 2014  en 2015 

Groep Noord-Holland, die begin 2016 bestaat uit zo’n 17 afdelingen met rond de 700 leden, kan terugkijken op twee actieve en extern gerichte jaren. Er zijn afgelopen jaren toenemende aantallen basiscursisten opgeleid bij diverse afdelingen. De afgesproken 2 publieke activiteiten waren beide jaren een succes: de Beemster Bijenmarkt, met ingang van 2013 op een andere locatie, trekt elk jaar meer bezoekers en deelnemers. De lezingen worden druk bezocht, er zijn imkers die alleen daarom al naar de markt komen. De eerste zaterdag in mei is een ware Noord-Hollandse Imkersdag geworden! Ook de groepsavonden werden drukker bezocht: in 2014 Kees van Holland, die op zijn eigen wijze uit de doeken deed waar imkers op moeten letten als ze dracht bezoeken en in 2015 Annette van der Knaap, die voor imkers op begrijpelijke wijze vertelde over haar scheikundig onderzoek naar het bijzondere goedje propolis. De excursie naar de Texelse zwarte bij was eveneens volgeboekt en diverse afdelingen hebben hun activiteiten opengesteld voor de leden van de andere afdelingen. Deze openheid bevordert de saamhorigheid en verbetert de verspreiding van kennis en informatie. In 2015 is vanuit het hoofdbestuur een initiatief ontstaan om de organisatiestructuur om te vormen en om een ledenraad in te stellen. Doel van deze wijziging is een plattere vereniging. Naast de afgesproken activiteiten werkt Groep Noord-Holland met het oog op de toekomst constructief mee aan deze verandering. 

Januari - december 2013

In het eerste jaar kijkt het nieuwe bestuur terug op een geslaagde Beemster Bijenmarkt en op een gezellige groepsavond in november. Met recht voor 'elk wat wils', wat inhoudt dat er voor anderen wel eens 'iets minder wils' was. De imkers in de afdelingen in Noord-Holland hebben blijk gegeven van grote betrokkenheid bij de NBV en op het afdelingenoverleg zijn verschillende onderwerpen aan de orde gekomen die in 2014 op onze agenda komen te staan. Denk aan coordinatie (basis-) cursussen, weer een Bijenmarkt en een Groepsavond, misschien ook nog een excursie, websitebeheer en iets meer intern gerichte verenigingszaken.

Resultaten 2008-2013

Het Beleidsplan 2008-2013 van Groep Noord-Holland loopt ten einde. Het document heeft zijn waarde gehad en kan in de la. Na de fusie tot Nederlandse Bijenhouders Vereniging in 2006 is er van het beleidsplan in de regio Noord-Holland vooral een structurerende werking uitgegaan. Dat is onder meer zichtbaar geworden in hoe de NBV (waaronder ook Groep Noord-Holland) zich met de website presenteert. Met de vernieuwing van de website in december 2012 is een volgende fase aangebroken.

 

Contactgegevens

secretaris Groep Noord-Holland
Annemieke Timmerman
telefoon 06 1098 1271
a-timmerman@hetnet.nl