Terugblik

Resultaten 2013 - 2018 

Enkele enthousiaste imkers hebben vanaf mei 2012 een nieuw bestuur van NBV groep Noord-Holland gevormd. Tot en met 2018 zijn nieuwe plannen ontwikkeld in het gebied van de groep. Deze plannen waren direct op de website zichtbaar. Niet meer als een document, maar in de vorm van een levendig digitaal platform vol actuele informatie. Startpunt voor dit platform was een inventarisatie onder de afdelingen middels een enquête. De opbrengst van de enquête is verwerkt en er is werk gemaakt van de volgende, immer terugkerende thema’s en speerpunten.

Kennis

Over theorie en praktijk van onze geliefde onderwerpen bijen, bijenteelt, bijenproducten, materiaal en gereedschap, groenbeheer, bijenhouden en alles wat daarmee samenhangt. Kennisvergroting en professionalisering van ervaren imkers en beginners, maar ook kennisdeling richting kinderen, jongeren en andere geïnteresseerden. Door de mogelijkheden van internet zijn afstemming en coördinatie van afdelingsactiviteiten verbeterd en is er een evenwichtig aanbod ontstaan, dat tegemoet komt aan de vraag en behoefte van belangstellenden. Diverse afdelingen hebben hun activiteiten opengesteld voor de leden van de andere afdelingen. Deze openheid bevordert de saamhorigheid en verbetert de verspreiding van kennis en informatie. 

Activiteiten

De groepsavonden en bijenmarkten in Westbeemster en Bussum zijn traditionele activiteiten van imkerverenigingen en leden, die afgelopen jaren met nieuw elan zijn vormgegeven. De afgesproken publieke activiteiten waren alle jaren een succes: de Beemster Bijenmarkt, met ingang van 2013 in Westbeemster, trekt elk jaar meer bezoekers en deelnemers. De lezingen worden druk bezocht, er zijn imkers die alleen daarom al naar de markt komen. De eerste zaterdag in mei is een ware Noord-Hollandse Imkersdag geworden! De excursie naar de Texelse zwarte bij in 2014 was interessant genoeg om te worden volgeboekt. Ook de groepsavonden werden drukker bezocht: in 2014 Kees van Holland, die op zijn eigen wijze uit de doeken deed waar imkers op moeten letten als ze dracht bezoeken en in 2015 Annette van der Knaap, die voor imkers op begrijpelijke wijze vertelde over haar scheikundig onderzoek naar het bijzondere goedje propolis. In 2016 een bespreking over de 'kunstraataffaire', die nog steeds gaande is en de lezing over bijen en bestuiving in Costa Rica van Annemieke Timmerman. In 2017 Bart Keijser over vervalste honing en natuurlijk aandacht voor de kandidaten voor de ledenraad. De avond in 2018 wacht nog op een invulling, maar dit zal zeker ook weer inspirerend en ontspannend zijn!

Communicatie

Natuurlijk voorlichting. Over bijen, bijenhouden, bijengezondheidsbevordering, drachtplanten, diversiteit en leefomgeving. Met belanghebbenden als kwekers, tuinders, fruittelers, boeren, overheden, natuurorganisaties, onderwijsinstellingen en ook voor het werven van nieuwe leden. Om aandacht te vragen voor de problemen en oplossingen waar imkers tegenaan lopen. Communicatie binnen de NBV, om de organisatie simpel en soepel te laten lopen. De imkers in de afdelingen in Noord-Holland hebben blijk gegeven van grote betrokkenheid bij de NBV, als waren we zelf een bijenvolkje! 

Organisatie

Groep Noord-Holland heeft allerlei bestuurlijke zaken gevolgd en begeleid, denk aan de verbouwing van het Bijenhuis te Wageningen, de verkoop ervan, de komst van de Ledenraad. In 2015 is vanuit het hoofdbestuur een initiatief ontstaan om de organisatiestructuur om te vormen en om een ledenraad in te stellen. Doel van deze wijziging is een plattere vereniging. De afdelingsbestuurders hebben allemaal verbinding gezocht, door elkaars leden uit te nodigen op hun afdelingsactiviteiten, door contact te hebben over voorkomende problemen en bij overleg met gemeentes en andere overheden. Tot de komst van de Ledenraad heeft het groepsbestuur gefungeerd als intermediair tussen Afdelingen en Hoofdbestuur van de NBV. Ook hebben de groepsbestuurders ondersteuning geboden bij afdelingszaken en eraan bijgedragen dat afdelingsbestuurders hun verenigingen aardig kunnen leiden. Er zijn enkele geschillen opgelost, er is gesproken over verzekeringszaken. 

Resultaten 2008-2013

Het Beleidsplan 2008-2013 van Groep Noord-Holland heeft na de fusie tot Nederlandse Bijenhouders Vereniging in 2006 vooral een structurerende werking gehad. Dat is onder meer zichtbaar geworden in hoe de NBV (waaronder ook Groep Noord-Holland) zich met de website presenteert. Met de komst van een ander groepsbestuur medio 2012 en met de vernieuwing van de website in december 2012 is een volgende periode van 5 jaar aangebroken. 

 

Contactgegevens

informatie over Groep Noord-Holland
Annemieke Timmerman
telefoon 06 1098 1271
imkermiek@gmail.com