Groepsbestuur

Dagelijks Bestuur Groep Noord-Holland

Het dagelijks bestuur van Groep Noord-Holland onderhoudt alleen nog lopende zaken. Actief zijn de afdelingsbestuurders van de lokale afdelingen en imkerverenigingen in Groep Noord-Holland, die te vinden zijn via Afdelingen. Voor zaken tussen de leden en het bestuur van de NBV zijn de Ledenraadsleden: Noord-Holland te benaderen en voor overige informatie is de in 2018 afgetreden groepssecretaris Annemieke Timmerman uit afdeling Amsterdam (AVBB) bereikbaar. 

Taken groepsbestuur

De invulling van taken van het groepsbestuur is met de komst van de ledenraad in 2017 in een transitiefase.

Volgens artikel 15, lid 6 van de nieuwe statuten van de NBV zijn de groepen minstens bevoegd tot: 
a. het bevorderen en coördineren van de samenwerking van haar afdelingen;
b. het – op verzoek van haar afdelingen – organiseren van activiteiten, daaronder speciaal activiteiten die gericht zijn op kwaliteitsverhoging van de bijenhouderij door de leden en of verbetering van de omstandigheden voor de bijenhouderij in het gebied van de groep; 
c. het behartigen van gemeenschappelijke belangen van haar afdelingen in het gebied van de groep; 
d. het vervullen van representatieve taken namens de vereniging in het gebied van de groep;
e. het organiseren van verkiezingen. 

In Noord-Holland zetten alle bestuurders van de afdelingen zich in om deze taken naar behoren uit te voeren.

Contactgegevens

informatie over Groep Noord-Holland
Annemieke Timmerman
telefoon 06 1098 1271
imkermiek@gmail.com