Groep: Noord-Holland

Groepsbestuur

Dagelijks Bestuur Groep Noord-Holland

Voorzitter:                           Gerrit Prins – uit afdeling Beemster
Secretaris:                          Annemieke Timmerman – uit afdeling Amsterdam 
Penningmeester:               Ria Buren – uit afdeling Noord-Holland-Midden
link naar hoofdbestuur:    Wilfred Muis – portefeuille groep Noord-Holland

Binnen de NBV zijn de regionale groepsbestuurders intermediair tussen het landelijke hoofdbestuur en de lokale afdelingsbesturen. De diverse afdelingen en imkerverenigingen in Groep Noord-Holland staan onder Afdelingen (linkerkolom).

Visie en missie

Groep Noord-Holland is complementair aan afdelingen en hoofdbestuur en zorgt voor behartiging, ondersteuning en verbinding van afdeling-overstijgende, regionale belangen van bijen en imkers. De groep kan en wil tevens een rol spelen bij vertegenwoordiging van afdelingen richting plaatselijke overheden, agrarische organisaties, natuurbeschermingsinstanties en landschapsstichtingen. Tot slot wil het groepsbestuur leden en ook niet-leden bereiken met openbare activiteiten.

Vereniging

Op de verenigingsvergaderingen behandelen we zaken die de Nederlandse Bijenhouders in regio Noord-Holland bezig houden. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor de gekozen of aangewezen imkers. Op uitnodiging kunnen ook anderen (al dan niet lid van de NBV) een verenigingsvergadering bijwonen.

In de tabel is de vergaderstructuur voor de Groep Noord-Holland in de NBV te zien. De vertegenwoordiging over en weer moet ervoor zorgen dat informatie goed verspreid wordt tussen de afdelingen, groepen en hoofdbestuur.

Overleg

Wie

Waar

 Frequentie

    Dagelijks bestuur     
  lokale afdelingen 

Gekozen uit
  lokale leden

Wisselend

     Wisselend     

  Groepsbestuur
Noord-Holland

Gekozen uit
  lokale afdelingen

    Centraal gelegen  
locatie

6 keer/jaar

Afdelingenoverleg

   Vertegenwoordigers  
  lokale afdelingen

Locatie
rond Alkmaar

2 keer/jaar

Groepenoverleg

Vertegenwoordigers 
  regionale groepen

Wageningen

2 keer/jaar

Algemene Leden 
Vergadering

Alle leden

Wageningen

1 keer/jaar

Contactgegevens

secretaris Groep Noord-Holland
Annemieke Timmerman
telefoon 06 1098 1271
a-timmerman@hetnet.nl