Groep: Noord-Holland

Activiteiten binnen de groep: Noord-Holland

19-08-2018 Bijendag Helderse Vallei 1783DA Den Helder
15-09-2018 Boerenmarkt Santpoort Noord
29-09-2018 Jaarmarkt Velsen Zuid Velsen Zuid
02-11-2018 Groepsavond DIVERSITEIT volgt
12-11-2018 Alv 1783DA Den Helder

Platform

Groep Noord-Holland is een platform voor NBV-leden in aangesloten imkerverenigingen. Het is een netwerk, waarin het makkelijk is om elkaar te vinden als je iets nodig hebt en om zelf andere imkers met raad en daad bij te staan. Of het nu op gebied van bijen en bijenteelt is, of bij het organiseren van activiteiten: hulp en ervaringen van vakgenoten kunnen je helpen met betere resultaten te komen.

Samenwerking en verbinding

Met de komst van de Ledenraad zullen ook de thema's kennis, activiteiten, communicatie en organisatie opgefrist of veranderd worden. Er is een nieuw groepsbestuur nodig om de verbinding te onderhouden. De Noord-Hollandse activititeiten als de traditionele groepsavond en Beemster Bijenmarkt blijven georganiseerd worden door kleine teams. Wil je die teams versterken, wend je dan tot de secretaris. 

De groep hoopt samenwerking tussen imkers en organisaties te kunnen blijven stimuleren, met als doel om onze bijen vitaal te houden, om een gunstige leefomgeving te creeren voor bijen en insecten en om de bijenstand in de regio te verbeteren. Het platform is een middel om deze doelen te bereiken, door het mogelijk maken van veelvuldig contact tussen leden.

Taken

De taken van het groepsbestuur zijn in een transitiefase.

Volgens artikel 15, lid 6 van de nieuwe statuten van de NBV zijn de groepen minstens bevoegd tot:
a. het bevorderen en coördineren van de samenwerking van haar afdelingen;
b. het – op verzoek van haar afdelingen – organiseren van activiteiten, daaronder speciaal activiteiten die gericht zijn op kwaliteitsverhoging van de bijenhouderij door de leden en of verbetering van de omstandigheden voor de bijenhouderij in het gebied van de groep;
c. het behartigen van gemeenschappelijke belangen van haar afdelingen in het gebied van de groep;
d. het vervullen van representatieve taken namens de vereniging in het gebied van de groep;
e. het organiseren van verkiezingen. 

In Noord-Holland zetten alle bestuurders van de afdelingen zich in om deze taken naar behoren uit te voeren.