Groep: Noord-Holland

Activiteiten binnen de groep: Noord-Holland

14-07-2018 Landelijk Open Imkerijdag Amsterdam

Platform

Groep Noord-Holland is een platform voor NBV-leden in aangesloten imkerverenigingen. Het is een netwerk, waarin het makkelijk is om elkaar te vinden als je iets nodig hebt en om zelf andere imkers met raad en daad bij te staan. Of het nu op gebied van bijen en bijenteelt is, of bij het organiseren van activiteiten: hulp en ervaringen van vakgenoten kunnen je helpen met betere resultaten te komen.

Samenwerking

De thema's kennis, activiteiten, communicatie en organisatie staan komende jaren op de agenda van de groep. Het groepsbestuur hoopt samenwerking tussen imkers en organisaties te kunnen stimuleren rond deze speerpunten, met als doel om onze bijen vitaal te houden, om een gunstige leefomgeving te creeren voor bijen en om de bijenstand in de regio te verbeteren. Het platform is een middel om deze doelen te bereiken, door het mogelijk maken van veelvuldig contact tussen leden.

Zichtbaarheid

Naast de verenigingsactiviteiten en vergaderingen voor leden wil Groep Noord-Holland zelf minstens tweemaal per jaar zichtbaar zijn voor leden, niet-leden en niet-imkers. Zo wordt met ingang van 2013 de beroemde Bijenmark in de Beemster omgetoverd tot een activiteit met voor elk wat wils. Groep Noord-Holland heeft verder voor ogen om minstens eenmaal per jaar een thema-avond te organiseren.

Taken

Volgens artikel 13 van de statuten van de NBV hebben groepen minstens tot taak: 
a. het bevorderen en coördineren van de samenwerking van haar afdelingen;
b. het – op verzoek van haar afdelingen – organiseren van activiteiten, daaronder speciaal activiteiten die gericht zijn op kwaliteitsverhoging van de bijenteelt door de leden en of verbetering van de omstandigheden voor de bijenteelt in de regio;
c. het behartigen van gemeenschappelijke belangen van afdelingen in de regio;
d. het bevorderen van goede communicatie tussen hoofdbestuur en de commissies en werkgroepen van de vereniging enerzijds en de afdelingen anderzijds;
e. het vervullen van representatieve taken namens de vereniging in de regio.

Groep Noord-Holland zet zich in om deze taken naar behoren uit te voeren. 

 

Contactgegevens

secretaris Groep Noord-Holland
Annemieke Timmerman
telefoon 06 1098 1271
a-timmerman@hetnet.nl